استخر و جکوزی پورتال قروش مصالح ترانسفورماتور تابلوی برق سیمان رنگی پله پیش ساخته جکوزی تجهیزات بهداشتي چسب سنگ مصالح چسب سیلیکون مجریان کابین دوش درب بازکن تصویری بلوک سقفی واش بتن کانکس پوشش صنعتی تابلو برق دستگاه های برقی بلوک سبک ساختمان روان کننده دستگاه اینورتر پروفیل پرده نمایشگاه ساختمان دکوراسیون داخلی pvcچسب پارکت سنگ نما تامین کنندگان جرثقیل کالای اصل سطل زباله سنگ کاشی مصابح آجر فر تئودولیت سایت ساختمون شیرآلات رنگ ها و پوشش های ساختمانی و تزئینی شرکت های ساختمانی روشنایی تئودولیت دیجیتال مضالح چند منظوره پنل در پمپ بتن ساخت بازار - مرجع خدمات و مصالح ساختمانی

کولر سلولزی EC3.5 انرژی

کولر سلولزی [SB-301120]

کد / مدل : EC3.5
برند / سازنده : انرژی
مشخصات کلی
حداکثر زیربنای توصیه شده(m2) -
حداکثر حجم آبگیری(lit) 50
وزن (kg) 35
طول(mm) 75
عرض(mm) 75
ارتفاع(mm) 80

مشخصات فنی
ولتاژ(v) 220
قدرت الکتروموتور(اسب بخار) 1-3
قدرت الکتروپمپ(اسب بخار) -
دبی پمپ(lit.min) -
حداکثر هوادهی 4420

انرژی[ اطلاعات بیشتر ]

● کنترل اتوماتیک دمای محیط توسط ترموستات

● تنظیم زمان کار کولر )خاموش و روشن کردن( با استفاده از تایمرالکترونیکـی

●کاهش حالت شرجی نامطبوع به دلیل عدم انتقال ذرات ریز آب به داخل ساختمان

● در طــول فصــل کولــر ســلولزی تــا ۳۰ %خنکتــر از کولــر پوشــالی مــی باشــد . ً رانـدمـــان تبخیــر آن را در افتادگی پوشال به دلیل عدم استحکــام ، معمـــوال مــدت سـه هفتـه از حـدود 70 %بـه 50 %کاهـش مـی دهـد )براسـاس گـزارش فنـی بانـک جهانـی ویرایـش 1999 . )پـد سـلولزی با داشـتن اسـتحکام مناسـب و پــایدار، راندمـان تبخیـر خـود را کـه حـدود 83 %اسـت در طـول زمـان حفـظ مینماید.

● کولــر ســلولزی تــا شــرایط دمایــی c°40 پاســخگو اســت ، در حالــی کــه کولــر پوشـالی حداکثـر و در بهتریـن حالـت تا شـرایط دمایـی c °37 پاسـخگو می باشـد.

● عـدم ایجـاد ناحیـه هـای خشـک : بـر خـاف کولـر پوشـالی توزیـع آب بـر روی سـطح پـد سـلولزی یکنواخـت اسـت .

● ضخامــت یکنواخــت: بــر خــاف پوشــال،ضخامت پــد ســلولزی در کل ســطح آن یکنواخــت مــی باشــد ، کــه در میــزان خنکــی تاثیــر بســیاری دارد.

● سطح تماس بیشتر هوا با آب، در پدسلولزی انرژی نسبت به پوشال.

● بــه دلیــل خنکــی بیشــتر و عملکــرد بهتــر و یکنواخــت تــر ، در برخــی از شـرایط کـه در کولـر پوشـالی ناچـار بـه اسـتفاده از دور تنـد هسـتیم ، در کولر سـلولزی مـی تـوان از دور کنـد اسـتفاده کـرد . ایـن امـر صرفـه جویـی قابـل توجهـی در مصـرف بـرق بـه همـراه دارد .

● کنتـرل اتومــاتیک دمـا و زمـان کارکـرد کولـر سلولــزی کـه کاهـش قابـل توجـه مصــرف بـرق را بـه همـراه دارد. در مناطـق گـرم وخشـک کـه اختـاف دمای روز و شـب زیــاد اسـت )حــدود C °10 تـا C °15 )مانند: تهــران، اصفهــان، کاشــان،...این امکــان بسیـار موثــر می باشد.

● مصــرف برق کولر سلولــزی سـری ترموسـتاتیک حداقل— سیسـتم کولر گازی اسـتاندارد درشـرایط یکسـان می باشـد.

● کاهـش انتقــال باکتـری هـای مضـر تنفسـی: در کولرهـای سـلولزی، برخـاف کولرهـای پوشـالی، حمـل قطـرات ریــز آب بصـورت تبخیـر نشـده، در مسیــر جریان هــوا به حداقــل می رسد. لذا انتقــال باکتری هــای مضر تنفســی بسیــار کاهـش یافتـه و هـوای سـالم تـری تامیـن مـی گـردد.

● کاهش عبور گرد و غبار به داخل ساختمان.

● اسـتعداد کمتـر بـرای رشـد قـارچ و باکتـری: پوشـال بسـتر مسـتعدتری بـرای رشــد قــارچ و باکتــری دارد در حالیکــه پدســلولزی بــه دلیــل پوشــش رزینهــای صنعتـی چنیـن شـرایطی را نـدارد.

● جـریان هوای عاری از ذرات خرد شده پوشال.

● مناسـب بـرای افـراد مبتـا بـه آسـم و بیمـاری هـای ریـوی، بـه توصیـه اغلـب مآخـذ و سـایت هـای مرتبط.

● اسـتفاده از ورق گالوانیـزه بـا ضخامـت بیشـتر از کولـر متداول پوشـالی باعث اسـتحکام بیشـتر ، دوام باالتـر و لـرزش کمتـر مـی گردد.

● باالنـس دقیـق استاتیکـی و دینامیکـی فن کولـر سلولـزی

● استفاده از لرزه گیر و واشر مناسب در محل اتصال پایه فن و بدنه 


امتیاز : از 5

شما می توانید اولین نظر دهنده در مورد این محصول باشید .

[+] افزودن نظر
عدد 4 رقمی مقابل :       

کولر

   

اسپیلیت

   

اسپلیت

   

کولر گازی

   

فن کویل

   

Split

   

btu

   

اسپلیت گازی

   

کولر گازی

   

داکت اسپلیت

   

فن کویل

   

اسپلیت مرکزی

   

چیلر

   

پکیج یونیت

   

برج خنک کننده

   

هوا ساز

   

ایر واشر

   

ایران رادیاتور

   

بوتان

   

ایساتیس

   

فرولی

   

ایران رادیاتور

   

تاچی

   

جنرال

   

ال جی

   

اوجنرال

   

هیتر

   

بهترین پکیج

   

قیمت پکیج

   

ساخت بازار

   

قیمت رادیاتور

   

بهترین رادیاتور

   

بهترین اسپلیت

   

قیمت کولر

   

قیمت چیلر

   

samsung

   

سامسونگ

   

ساخت بازار

   

کولر آبی

   

قیمت کولر آبی

   

lg

   

خنک کننده

   

سرمایش

   

تجهیزات سرمایش

   

تاسیسات سرمایش

   

تاسیسات

   

تولیدکنندگان تاسیسات

   

تولیدکنندگان

   

چیلر

   

چیلر هواخنک

   

چیلر هوایی

   

چیلرتراکمی

   

چیلر هوایی

   

چیلر تراکمی

   

چیلر هوا

   

مصالح

   

قیمت مصالح

   

آخرین مصالح

   

بهترین مصالح

   

ساختمان

   

ساخت ساز

   

ساخت و ساز

   

مرجع اطلاعات مصالح

   

اطلاعات مصالح

   

   

سرمایشی

 

سلولزی

 

آبی

 

کولر

 

مکانیکی

 

تاسیسات

 

کولر

 

انرژی

 

تاسيسات

 

آبی تاسيسات

 

تاسيسات مکانیکی

 

مکانیکی کولر

 

کولر کولر

 

کولر سرمایشی

 

سرمایشی سلولزی

 

سلولزی انرژی

 

انرژی تاسیسات

 

تاسیسات

 


[ بازگشت ]

محـصـــول یـــاب :
رنج قیمت (تومان) :

  —  

دسته بندی تاسيسات مکانیکی
 

logo-samandehi تایید

نظرسنجي
 
بنظرتان کدام گزینه لازم است تقویت شود؟
 

 

مطالب

اصول و قوانین اولیه دکوراسیون
ضد یخ بتن
چگونه فضاهای کوچک را بزرگ کنیم
دوربین تئودولیت
عمارت تاریخی وکیلی نیشابور
موزه سالوادور دالی
مزایا و معایب ساختمانهای فلزی
راهنمای انتخاب و خرید پکیج دیواری
روشی جدید برای سرمایش ساختمان‌ها: تعریق!
آسفالت‌ها نیازمند توجه هستند
جذاب‌ ترین بناهای شیشه‌ای و نامتعارف دنیا
آبگرمکن خورشیدی
دکوراسیون آشپزخانه
معرفی انواع دوربین های مداربسته
کف کاذب چیست ؟

[ آرشیو مطالب ]


عبارات جستجو